söndag, januari 23, 2011

Radon

Strålskyddsmyndigheten vill inte sänka gränsvärdet
Hör på radion att WHO har sänkt gränsvärdet till 100 bq radon men i Sverige vill myndigheterna inte sänka, det blir för dyrt. Man håller fast vid 200 bq.
Visserligen kunde man rädda något hundratal personer från för tidig död i lungcancer, men det skulle bli för kostnadskrävande anser myndigheterna.

Själv har jag 350 bq i det hus jag bor i. Har kontrollmätt det vid två olika tillfällen.
Troligen beror det på byggmaterialet men det är nog också mycket markradon.
Detta kunde givetvis åtgärdas med bättre ventilation, men då går det åt betydligt mycket mer värme. Så jag får väl chansa, jag röker ju inte. Det tar ju ett tjugotal år att utveckla lungcancer, vem vet om man lever så länge.
Här är artikeln i Sveriges Radio

Inga kommentarer: