lördag, september 24, 2016

Skapar vi en svensk maffia?

Skapar vi en svensk maffia?
När man införde spritförbudet i USA på 1930-talet så skapade man med automatik förutsättningar för folk att leva på att illegalt sälja sprit. De slog sig samman i grupper och Maffian var verklighet. Trots att spriten senare släpptes fri så var det omöjligt att utrota Maffian.

Efter att ha lyssnat på programmet Konflikt så undrar jag vad politikerna håller på med. De skapar lagar men har tydligen inte begripit vilka följder som kan uppstå.
Den som inte får uppehållstillstånd får inte bo kvar i förläggningar, man kastas ut på gatan utan möjlighet att försörja sig. Tanken är att situationen skall bli så ohållbar att man väljer att lämna vårt land. 

Men om man inte kan, eller vill åka tillbaka till sitt födelseland så måste man ju av sälvbevarelsedrift skaffa sig möjligheter att försörja sig. De marockanska pojkarna vittnar om att de gör vad som helst för att få pengar. Eftersom de inte har bostäder så sover de där det går, i programmet i krockade bilar.
Det här är inte värdigt vårt land. 

Hur kan vi medvetet skapa sådan misär?

Vad blir följderna av att dessa människor lever så här?  De är ju redan nu offer för skrupulösa människor. Det kommer inte bli billigare att senare försöka återanpassa dessa människor till normalt liv.
Den politik vi har slagit in på är rent omänsklig och dessutom kontraproduktiv. Ord såsom fascism resp. nazism för tankarna till.

Dags att slå till bromsarna mot detta!

Inga kommentarer: