måndag, december 20, 2010

Snuvad på pengar för sjukresa

Ersättning för sjukresa
Generellt är det så i hela landet att den som blir sjuk och behöver besöka läkare, får ersättning för resan Däremot finns det en del begränsningar.
Om vårdcentralen man skall besöka ligger inom vettigt avstånd så får man stå för kostnaden själv. Alternativt förutsätter landstingen att man kan åka kollektivt.
På de flesta håll är det så att om man blir kallad till läkare så får man åka gratis om man visar upp kallelsen.
Men så finns det ju folk som bor otillgängligt. Det kanske inte finns kollektivtrafik som fungerar. I svåra fall kan man då få åka taxi om man har förbeställt detta och om man har särskilda behov.
Alternativet är att åka privatbil och då få ersättning enligt statliga normer fn 18,50 per mil.


Jag bor i Skattungbyn i Dalarna.
Den 12 november blev jag kallad till återbesök hos en läkare i Falun. Tiden passade inte så jag fick en ny tid, denna gång i Borlänge. Jag skulle vara där kl 10,00. Nå väl det spelade inte så stor roll, det var bara lite längre.
En koll på Dalatrafiks turlista visade att med första bussen på morgonen så skulle jag komma försent, över en timme.
Jag kollade hemresan också och upptäckte att för att hinna hem samma dag så skulle jag åkt från Borlänge sjukhus en timme INNAN jag hade läkartid.
Så det blev att ta bilen och jag åkte hemifrån kl 0800 för att vara säker på att komma i tid. Det var halt och eländigt men jag anlände 10 minuter före utsatt tid.När jag kom hem så sände jag in reseräkning på landstingets blankett. Den skulle till Dalatrafik.
Men de godkände inte detta.
De menade att jag skulle ta mig till Orsa och ta buss därifrån i stället. Det är 18 km dit och hur jag skulle komma dit bekymrade inte Dalatrafik.

Så här skriver Dalatrafik
För att få ersättning med privat bil måste man ha minst 3 km till närmsta busshållplats, samt ha mer än 20 km till närmaste centralort med buss eller tågstation. Eftersom ni har 18 km till busstationen i Orsa, och att det därifrån finns allmänna kommunikationer att tillgå för ert vårdbesök på Borlänge Sjukhus kl. 10.00, så har ni inte rätt till ersättning för sjukresa med privat bil enl. gällande regelverk

Det här är naturligtvis fel. Men eftersom jag inte kan alla detaljer i reglerna så skrev jag till Dalarnas Sjukvårdsparti och berättade hur det var.
så här svarar de:
Ur resereglementet: "Om din resa enkel väg, med allmän kollektivtrafik tar mer än en timme längre tid, inkl byten, än vad det tar att resa med privat bil (enl. vägverkets vägnätsbeskrivning ex Eniro) får du ersättning med privat bil."
Sjukresor har inte gjort sin hemläxa ordentligt eftersom resan tar 3 h 5 minuter mellan Stackmora och Borlänge sjukhus enligt Dalatrafik och 1 h 45 ' med egen bil.

Detta är ett exempel på att resereglementet är ojämlikt. Andra exemel är är att de som har mer än 80 km enkel resa får acceptera en extra restid om 2 h för att göra en tur runt Dalarna för att plocka upp fler resande. De som har mindre än 4 mil slipper alla extra rundturer och de däremellan får acceptera 1 h extra restid. Detta är förskräckligt för de som bor i exempelvis Grövelsjön som ska till Falun kan behöva vara borta från hemmet i 17 h inklusive 1 h undersökningstid. Extra restid 2+2 h, väntetid på sjukvårdsinrättning 2 h före och 2 h efter besöket samt sedan restid om 4 + 4 h. En Borlängebo som ska till Falun får 25 minuter gånger två samt max 2 h väntan före och efter besöket. Men bussarna går flera gånger i timmen mellan Borlänge och Falun, så de behöver aldrig vänta länge. Sammanfattningsvis så är resereglementet mycket ojämlikt och inte värdigt Landstinget Dalarna och dess strävan efter jämlikhet. Detta har påtalats av Dalarnas sjukvårdsparti flera gånger, bland annat i en motion till LF som givetvis avslogs.

Nu har jag i vilket fall överklagat igen.

Inga kommentarer: