lördag, november 19, 2011

Bygglov i Orsa


Där bilen och lastpallarna finns skulle vedboden byggas ut.

Orsa helt enkelt - BAH!

Kommunen lanserade för ett par år sedan en slogan som uppfanns i enighet inom kommunen, dvs av tjänstemän på kommunkansliet. Alla kommuner med självaktning måste ju ha en bra slogan. Politikerna accepterade och tog till sig budskapet i brist på bättre.

Eftersom det är ekonomin som styr i kommunen så diskuterades det om hur man skulle kunna minska kostnaderna. Under flera år har politiker förhandlat med grannkommuner för att se på vilka områden man kan samverka. Det har blivit inom den tekniska delen, dvs vatten och avlopp, miljö och hälsa, inom det sociala området och byggnadsfrågor. Problem såsom var olika verksamheter skall ligga har lösts. Det sägs att det blivit billigare. Måhända för kommunens administration, men inte för medborgarna i Orsa kommun!

Här är nu ett exempel

Jag vill bygga till min vedbod, några meter. Det innebär tak och två väggar. Utbyggnaden skall bli ca 4 meter x 6 meter = 24 m2.

Vedboden ligger alldeles intill tomtgräns och gränsar till en odlingsväg, vilken har flera delägare så även min fastighet.

Här i byn finns många byggnader som ligger intill tomtgränser och förresten är ju gränserna sedan gammalt inte så exakta. Man byggde där det var praktiskt.

Skattungbyn är ju en by på gränsen till glesbygd. Folk har djur, fordon och maskiner i mycket större omfattning än i tätorter. Har man en fastighet som är klassad som jordbruksfastighet så får man bygga vad man vill och behöver för sin verksamhet utan att fråga byggnadsnämnden.

Tyvärr är den fastighet där jag bor inte klassad som jordbruksfastighet även om den överallt gränsar till sådana. Därför skall byggnadsnämnden lägga sig i vad som händer inom fastigheten.

Förtäckt hot

I det senaste numret av propagandaorganet “Aktuellt från Orsa kommun" som kom här om dagen, publiceras exempel på hur dyrt det blir om man bygger utan bygglov. Man berättar att det kostar 36,380:- om man bygger till ett uthus med 20m2 utan lov. Det här har naturligtvis kommit till för att skrämma medborgarna så att de inte vågar göra något utan att först ha ansökt om lov. Snacka om diktatoriska dekret!

Jag ville veta vad bygglov kostar

För mer än en månad sedan ringde jag till byggnadsnämndens kontor i Orsa. Jag ville veta vad ett bygglov för utbyggnaden av min vedbod skulle kosta. Svaret blev att det inte fanns någon prisuppgift på nätet. Jag rekommenderades att först sända in en ansökan. Men sänder jag en ansökan så skall den ju behandlas och redan då kommer det givetvis att kosta pengar. Vem vill sända in en ansökan utan att veta vad det kostar? Tror de att jag är helt korkad?

Personligt besök

För ett par veckor sedan stegade jag upp på byggnadskontoret i Orsa och ställde samma fråga. Enda skillnaden i svar var att man nu gav mig några blanketter. De skulle ringa eller maila om kostnad. Inget hördes. Tjänstemannen hade visserligen sänt uppgifter men inte till mig utan till en helt annan e-postadress.

Men vad kostar det då?

I går fick jag kontakt med tjänstemannen som nu sände ett nytt mail till rätt adress. Här är kopia av svaret:

Det är ganska många delägare i Skattungbyn s:91 (12 st) och sedan är det bysamfällighetsförening som har marken vid vägen. Bygglovavgift för din planerade tillbyggnad av uthus bör bli 4 391 kr

Jag tar mig för pannan!

Är de inte kloka? Över 4,000:- för att ge tillstånd till att förstora vedboden, att bygga ett skjul.Här skall skjulet vara. Vedboden skall förlängas.

Det finns faktiskt en förklaring till den höga kostnaden

Orsa kommun har numera gemensamt stadsbyggnadskontor med Mora. Kontoret finns i Mora och en dag i veckan finns en tjänsteman i Orsa.

Detta skall bli billigare var det sagt.

Men för medborgarna i Orsa blev det dyrare!

Taxan för bygglov menade man, skulle nu vara lika i Orsa som i Mora även om kommunerna ser annorlunda ut. Men det är samma tjänstemän som behandlar. Därför chockhöjdes Orsas bygglovstaxa.

Orsa är enklare, det ekar ihåligt.


BAH!


Till höger kommer odlingvägen.
Den går alldeles intill vedboden
Används mycket sällan kanske någon gång per år.

2 kommentarer:

Fia sa...

Hej!

Vilka sjuka kostnader!
Det är ju helt vansinne!

Lasse H sa...

"Kleptokrater" är en populär benämning på kommunala myndigheter.